Kilka słów o nas

Jesteśmy miłośnikami otaczającej nas natury. Od 2021 roku prowadzimy gospodarstwo rolne. Pomimo to, nie chcemy skupiać się wyłącznie na tradycyjnym rolnictwie, a promować zrównoważone praktyki rolnicze. W coraz bardziej uprzemysłowionym świecie, pragniemy działać dla dobra natury. Naszym celem jest tworzenie rezerwatów bioróżnorodności oraz ratowanie dzikich zapylaczy. Posiadane przez nas obszary przeznaczamy do tworzenia łąk kwietnych.Wierzymy, że ochrona przyrody i działań proekologicznych to nie tylko nasza pasja, ale również nasza powinność wobec planety, na której żyjemy.

Dlatego stworzyliśmy projekt Przyjaciele Pszczół.

 

Witajcie w projekcie Przyjaciele Pszczół!

Projekt ten powstał z myślą o szerzeniu wiedzy na temat owadów, zwłaszcza dzikich zapylaczy, oraz o ratowaniu ich przed wyginięciem. W ramach projektu działamy również na rzecz ochrony obszarów zielonych, roślin i tworzymy łąki kwietne, które są ważnym elementem dla zapewnienia domu, schronienia i pożywienia dla zapylaczy, a także innych zwierząt. Stawiamy także ule oraz domki dla owadów. Planujemy tworzyć zbiorniki wodne i naturalne rozlewiska poprzez retencje, aby zapewnić optymalne warunki dla flory i fauny.

Naszym celem jest nie tylko ochrona środowiska i bioróżnorodności, ale także poprawa jakości powietrza, żywności i życia dla ludzi. Dlatego też chcemy tworzyć przestrzenie zielone przyjazne zapylaczom w terenach miejskich. Przyroda jest niezwykle ważna dla naszej egzystencji i chcemy, aby każdy mógł cieszyć się pięknem natury. Jesteśmy przekonani, że nasze działania mają duże znaczenie wobec aktualnych zagrożeń w stosunku do świata przyrody ze strony człowieka.

Zachęcamy do współpracy z nami wszystkich, którzy mają podobne cele. Razem możemy przyczynić się do ratowania dzikich zapylaczy i innych owadów oraz ochrony naszego środowiska!

Misja, wizja, wartości

Nasza Misja

Szerzenie wiedzy na temat dzikich zapylaczy, ich roli w ekosystemie. Działanie na rzecz ochrony dzikich zapylaczy i innych owadów, bioróżnorodności, obszarów zielonych oraz roślin.

Nasza Wizja

Tworzenie łąk kwietnych, domków dla owadów oraz uli, zbiorników wodnych. Realizacja działań we współpracy z lokalnymi społecznościami, miastami i organizacjami pozarządowymi.

Nasze Wartości:

Ochrona środowiska i bioróżnorodności

Szerzenie wiedzy o tym jak ważne są dzikie zapylacze i inne owady dla naszego środowiska oraz budowanie świadomości na temat ich wpływu na naszą codzienną egzystencję

Dzielenie się rozwiązaniami odnośnie ochrony dzikich zapylaczy i innych owadów

Tworzenie zrównoważonej przyszłości dla nas i dla przyszłych pokoleń

Zrównoważone praktyki rolnicze

Tworzenie łąk kwietnych, rezerwatów bioróżnorodności

Ochrona obszarów zielonych

Poprawa jakości powietrza, żywności i życia dla ludzi

Tworzenie przestrzeni zielonych, przyjaznych zapylaczom w terenach miejskich

Umożliwienie każdemu ochrony przyrody poprzez niewielkie działania podejmowane na co dzień oraz poprzez wsparcie projektu

17 celów zrównoważonego rozwoju

17 celów zrównoważonego rozwoju to międzynarodowy program, opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie do roku 2030. Jego cele obejmują wiele obszarów, a ich realizacja wymaga współpracy międzynarodowej, wdrożenia działań na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym, a także zaangażowania wszystkich społeczności i sektorów gospodarczych.

Działania, które podejmujemy w ramach projektu Przyjaciele Pszczół są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, takimi jak:

Cel nr 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”

Cel nr 6 „Czysta woda i warunki sanitarne”

Cel nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”

Cel nr 12 “Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”

Cel nr 13 “Działania w dziedzinie klimatu”

Cel nr 15 „Życie na lądzie”

Cel nr 17 “Partnerstwa na rzecz celów”

Kontakt

Przyjaciele Pszczół
Surowa
68-200 Żary 
e-mail: przyjacielepszczol@gmail.com